دوره آموزشی پرورش زالو

دوره آموزشی پرورش زالو

دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 12:26قبل از ظهر

شرکت کاوشگران راه سبز اردبیل برگزار می کند

دوره آموزش تخصصی پرورش و نگهداری زالو طبی و تکثیر آن و روش های خون دهی برای زالو و جلوگیری از بیماری های آن دوره در 5 جلسه بصورت تئوری و عملی با ارائه گواهی پایان دوره جهاد دانشگاهی فقط 120 هزار تومان

تلفن هماهنگی 04533256314 - 09125506615 - 09013839591 با مدیریت زرگری 

دفتر مرکزی: اردبیل - خیابان عالی قاپو - مجتمع تجاری عالی قاپو - طبقه اول - پلاک 1